kategoria

Ing. Martina Gajdošíková

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Ocenená za prínos v organizačnom zabezpečení a koordinácií dobrovoľníkov/-čok programu Klube Detskej Nádeje o.z. v Považskej Bystrici.

Martina pôsobí ako koordinátorka dobrovoľníkov v Klube Detskej Nádeje o.z. v Považskej Bystrici. Koordinuje a zaškoľuje dobrovoľníkov, vysvetľuje im, ako pristupovať k týmto deťom a zapája ich do rôznych aktivít a akcií. Organizuje akcie pre deti, ktoré veľmi rada navštevuje a tiež pomáha zveľaďovať a podať vždy pomocnú ruku tomuto oddeleniu.