kategoria

Ing. Štefan Beláň

Koordinátor/-ka mladých dobrovoľníkov

Ocenený za prínos koordinácie žiackych školských rád v Trenčianskom kraji a činnosť aktivizácie mládeže v troch mimovládnych organizáciách – TOM o.z., Klub slovenských turistov a Rada mládeže TN kraja.

Štefan sa venuje práci s deťmi a mládežou, vedie ich k aktívnemu využívaniu voľného času a k dobrovoľníckej práci. Je predsedom Správnej rady občianskeho združenia TOM Dubnica nad Váhom kde sa zameriava na činnosť detí a mládeže hlavne v oblasti na turistiky, pobytu  v prírode, dobrovoľníckych aktivít a pod. Pôsobí tiež v predsedníctve Rady mládeže Trenčianskeho kraja a aktívne sa podieľa na činnosti žiackych školských rád v regióne a je koordinátorom ŽŠR pri SPŠ v Dubnici nad Váhom.