kategoria

Juraj Bartoš

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

Ocenený za prínos v práci s mládežou, aktívne vedenie mládežníckej skupiny v organizácii Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Dubnica nad Váhom.

Juraj ako mladý dobrovoľník veľmi aktívne pomáha pri práci a organizácii rôznych činností v stredisku. Pomáha organizovať letné tábory, zapájal sa do dobrovoľníckych akcií počas koronavírusovej krízy. Tiež za zapája do vedenia mládežníckej skupiny v meste Dubnica nad Váhom.