kategoria

Klub Detskej Nádeje o.z.

Dobrovoľnícky program roka

Ocenený za prínos dobrovoľníckych akcií a aktivít v programe pre dlhodobo a krátkodobo hospitalizované alebo znevýhodnené deti v NsP v Považskej Bystrici

Dobrovoľníci z Klubu Detskej Nádeje v Považskej Bystrici pravidelne každý deň navštevujú hospitalizované deti na detskom oddelení, ktorým ponúkajú svoje kamarátstvo prostredníctvom hier či rozhovorov. Pre tieto deti organizujú rôzne aktivity - ako Valentínske rozdávanie hračiek, Halloweenske či Veľkonočné tvorivé dielne, oslavy MDD, Mikuláša a pod. Okrem aktivít s deťmi sa snažia aj o pomoc a zveľaďovanie detského oddelenia NsP v Považskej Bystrici.