kategoria

Lenka Mitánková

Dobrovoľnícka skupina

Ocenená za prínos verejnoprospešných aktivít a vedenia dobrovoľníckej skupiny pod Veľkou Javorinou v organizácii Radostná práca o.z.

Cieľom dobrovoľníckej akcie bolo vytvorenie vyvýšených záhonov vo forme architektonických prvkov s oddychovou funkciou. Tieto oddychové zákutia neslúžia len ľuďom, ale aj rôznym živočíšnym a rastlinným druhom a zvyšuje tak biodiverzitu. Pod koordináciou Lenky si dobrovoľníci z Tatrabanky a.s. mali možnosť vyskúšať toto tradičné remeslo, no zároveň vytvorili miesto, ktoré inšpiruje návštevníkov k mnohým ďalším projektom či verejnoprospešným aktivitám.