kategoria

Ľubomír Pravda

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

Ocenený za prínos dobrovoľníckej činnosti v obci Radobica na rôznych kultúrnych, športových a spoločenských aktivitách obce, jej revitalizácii a úpravy okolia a pôsobení v organizácii Dobrovoľný hasičský zbor Radobica.

Ľubomír je predsedom DHZ Radobica, ktorá aj vďaka nemu participuje na rôznych kultúrnych, športových a spoločenských aktivitách obce. Svojou dobrovoľníckou činnosťou zveľaďuje obec a jej okolie. Vybudoval priestory pre aktívne trávenie voľného času mladých a občanov komunity. Je veľkým prínosom pre obec Radobica.