kategoria

Michal Jakubík

Podpora dobrovoľníctva v oblasti práce s deťmi a mládežou

Ocenený za prínos v práci s mládežou z detských domovov a domova sociálnych služieb a ich motivácii k zapájaniu sa do dobrovoľníckych aktivít v organizácii Silnejší slabším o.z.

Michal je dobrovoľníkom v občianskom združení Silnejší slabším, kde počas svojho osobného voľna pracuje s mládežou v detských domovoch. Pre deti a mládež z domovov je veľkým motivátorom a svojou priateľskou povahou si získal aj ich rešpekt a dôveru. Zúčastňuje sa tiež výmenných pobytov, aktivít a akcií združenia.