kategoria

PeadDr. Alena Strýčková

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Ocenená za prínos práce s mládežou vo veku 13 až 30 rokov v meste Púchov, koordináciu aktivít žiackeho mestského parlamentu a v organizácii CVČ Včielka Púchov.

Alena je koordinátorkou dobrovoľníkov a mládeže vo veku 13 až 30 rokov v meste Púchov. Vo veľkej miere sa venuje Žiackemu mestskému parlamentu v Púchove, kde pomáha organizovať a realizovať stretnutia a aktivity jej členov. Dobrovoľníkov a mládež v Púchove sa snaží zapájať do rôznych aktivít, programov a činností, ktoré prispievajú k rozvoju dobrovoľníckej činnosti mládeže a rozvoju komunity.