kategoria

Petronela Reháková

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

Ocenená za prínos dobrovoľníckej činnosti s hospitalizovanými alebo znevýhodnenými deťmi v NsP Považská Bystrica a v organizácii Klub Detskej Nádeje o.z.

Petronela ako dobrovoľníčka pravidelne navštevuje detské oddelenie v NsP v Považskej Bystrici, kde je medzi deťmi vďaka svojmu priateľskému prístupu veľmi obľúbená. Deťom sa venuje prostredníctvom hier, rozprávania, čítania či tvorenia rôznych kreatívnych výrobkov. Zúčastňuje sa na všetkých akciách, ktoré KDN o.z. organizuje. Taktiež je dobrovoľníčkou v organizácii Dobrá duša, pre ktorú píše časopis.