kategoria

Spevácky zbor Chocholanská Studienka pod vedením Anny Petrovej

Dobrovoľnícka skupina

Ocenení za prínos v rozvoji komunity, medzigeneračnom učení a účasti na dobrovoľníckych aktivitách organizácie Silnejší slabším o.z.

Členovia speváckeho zboru sa pravidelne zúčastňujú aktivít nielen občianskeho združenia, ale aj aktivít obce Chocholná-Velčice. V občianskom združení participujú a pravidelne spolupracujú pri medzigeneračnom učení, kde poskytujú svoje zručnosti, skúsenosti a poznatky mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí. S veľkou radosťou sa vždy zapoja do všetkých aktivít s mládežou.