kategoria

Martin Pavelka

Dobrovoľník/čka pomáhajúci/a v zahraničí

Martin pomáha už vyše dvoch rokov v Turecku utečeneckým rodinám a jednotlivcom, ktorých vojna a násilie vyhnali z domovských krajín. Usadili sa preto v Istanbule. Pomáha na projektoch, ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie detí, ale aj rozvoj schopností aj ekonomickú sebestačnosť žien-utečeniek zamestnaných v sociálnom podniku a výpomoc pri koordinácii dobrovoľníkov. Martin je výnimočný dobrovoľník a predstavuje všestranný prínos pre hostiteľskú organizáciu v rámci projektového manažmentu a komunikácie.