kategoria

Senica 2.0

Dobrovoľnícka skupina v Trnavskom kraji

Senica 2.0 predstavuje mladých ľudí (predovšetkým študentov), ktorí vo voľnom čase nezištne pomáhajú druhým. Prostredníctvom rôznych aktivít sa snažia vytvárať si hodnoty založené na solidarite a vzájomnej pomoci a tieto hodnoty zároveň šíriť prostredníctvom aktivít ďalej. Organizácia chce mladým ľuďom ukázať, že čas sa dá tráviť efektívne pomáhaním, kde zároveň môžu spoznať i rôzne množstvo ľudí a stráviť čas so svojimi rovesníkmi. Pomáhajú rôznym vekovým kategóriám a sociálnym skupinám.

Senica