Vďaka Trenčianskemu dobrovoľníckemu centru sa ocenenia dočkali aj dobrovoľníci v Trenčianskom kraji, kde bolo spoločne udelených 10 ocenení Srdce na dlani.