V Žilinskom dobrovoľníckom centre v rámci Žilinského samosprávneho kraja prijali 38 nominácií. Verejnosť a organizácie nominovali dobrovoľnícke projekty a programy, školy, ktoré vytvárajú priestor pre rozvoj dobrovoľníctva, ale aj jednotlivcov či skupiny, ktorí ako dobrovoľníci pomáhajú v rôznych oblastiach spoločenského života - výchova a vzdelávanie, práca s mládežou, umenie a kultúra či v oblasti sociálnej práce a zdravotníctva. 

kategoria

Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

kategoria

Obecný úrad Zázrivá

Subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva

kategoria

Young office - Stanica Žilina Zárečie

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

kategoria

Zuzana Žilinčíková, Rajec

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

kategoria

Mária Ondráčková, Intercultura Slovakia, o. z., Martin

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

kategoria

Rudolf Pado, OZ TATRY, Liptovský Mikuláš

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

kategoria

Miroslava Dibalová, Čadca Dobrovoľnícky projekt roka - Úsmev prosím, Dolný Kubín

Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí

kategoria

Skupina dobrovoľníčok - Matka a dieťa Turca, Martin

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii