kraj

Prešovské dobrovoľnícke centrum

Prešovské dobrovoľnícke centrum má za sebou najdlhšiu neprerušenú tradíciu oceňovania Srdce na dlani. Ako jedinému sa mu totiť hneď po historicky prvom udeľovaní ocenení Srdce na dlani, ktoré sa konalo v roku 1999 v Bratislave podarilo v roku 2000 nadviazať na túto myšlienku a odštartovať ju najskôr na úrovni okresu. Následne v roku 2001 vznikom samostatnej neziskovej organizácie SAIA Prešov, n.o., v partnerstve s Krajským grémiom tretieho sektora Prešovského kraja už aj na úrovni kraja. V roku 2008 SAIA Prešov, n.o. síce ukončila svoju činnosť, ale ani táto zmena nenarušila oceňovanie. Úlohu organizátora prevzalo na seba Prešovské dobrovoľnícke centrum jeho vznikom v roku 2008.

 

navštíviť web centra