kategoria

Bezbariérové inkluzívne ihrisko vo Zvolene

Dobrovoľnícky projekt roka

Bezbariérové inkluzívne ihrisko je projekt, ktorý vyčaril úsmev na tvári a urobil radosť nejednému handicapovanému dieťaťu, dospelému či rodičovi. Jeho autorkou je Marcelka Václavková Konrádová a hlavne vďaka nej bolo vo Zvolene tento rok v septembri otvorené prvé bezbariérové a inkluzívne ihrisko.

Ihrisko spája priestor na hru a aktivity pre zdravých, ale aj tých, ktorí takúto možnosť na verejných priestranstvách - ako sú ihriská a parky, väčšinou nemajú. Je jedinečné a na Slovensku vôbec prvé svojho druhu. Rieši otázku debarierizácie, sprístupnenia – fyzického i psychického, búra predsudky, spája aj integruje. Obsahuje edukačnú zostavu pre sluchovo postihnuté deti a pre deti s obmedzenou schopnosťou vnímania. Je to inšpiratívny nápad roka s obrovským dopadom na rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom/mladým človekom. Viac o nominácii vo videu slovami Marty Ondrišejovej z Centra Naša Chalúpka vo Zvolene.