Tradíciu oceňovania Srdce na dlani rozvíja a zveľaďuje Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici už od roku 2007, kedy takto verejne prvýkrát vyjadrilo vďaku výnimočným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam v meste Banská Bystrica. V roku 2010 pôsobnosť tohto podujatia rozšírilo na celý Banskobystrický samosprávny kraj.

V Cikkerovej sieni na Radnici v Banskej Bystrici sa 7. decembra 2018 zišlo viac ako 150 pozvaných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a hostí. Podujatie sa konalo pod záštitou Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, primátora mesta Banská Bystrica a predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto. Slávnostnú atmosféru odovzdávania ocenení dotvoril aj Univerzitný komorný orchester Mladosť, pod vedením Pavela Martinku. 

Návrhy na ocenenie prichádzali z celého Banskobystrického kraja. Celkovo bolo prijatých 49 návrhov. Hodnotiaca komisia tvorená z morálnych autorít rozhodla udeliť 15 ocenení Srdce na dlani v 11 kategóriách. 

Podujatie tento rok podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, programu Erazmus +, mesto Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj. Symbolické ocenenia pre nás aj tento rok  vyrobil Michal Bartko z Katedry výtvarnej kultúry PF UMB.

 

Prehľad ocenených v roku 2018 v 11 kategóriách:

kategoria

BYSTRICKÁ MAČAČÁREŇ

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

kategoria

Robert Sabo

Dobrovoľník/čka Univerzity Mateja Bela

kategoria

Daniela Šuleková

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

kategoria

DOBROVOĽNÍCI A DOBROVOĽNÍČKY BANSKOŠTIAVNICKEJ KALVÁRIE

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

kategoria

MLADÍ VEDÚCI VYDROVSKÝCH LETNÝCH TÁBOROV

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

kategoria

Janka Šolcová

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

kategoria

Zdenka Ballová

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

kategoria

Marta Gortová

Seniorský dobrovoľník/-čka nad 50 rokov

kategoria

Christián Lendvay

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

kategoria

Tomáš Peťko

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

kategoria

Vladimír Strmeň

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

kategoria

Tatiana Hudáková

Dobrovoľník/-čka mesta Banská Bystrica

kategoria

Natália Bontová

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

kategoria

Lukáš Chladný

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou