kategoria

BYSTRICKÁ MAČAČÁREŇ

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky Bystrickej Mačačárne venujú svoj čas a financie na pomoc pouličným mačkám. Zaoberajú sa odchytom, liečbou, kastráciami či návratom mačky na miesto odchytu, ak je zviera a prostredie na to pripravené. V rámci svojej činnosti vysvetľujú, prečo sú životy pouličných mačiek, potreba ich sterilizácií či vytváranie podmienok pre hygienu a zdravie vo vzťahu k pouličným mačkám, také dôležité. Viac nám za skupinu nominujúcich vo videu priblíži Barbora Lámerová.