kategoria

BYSTRICKÁ MAČAČÁREŇ

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky Bystrickej Mačačárne venujú svoj čas a financie na pomoc pouličným mačkám. Zaoberajú sa odchytom, liečbou, kastráciami, či  návratom mačky na miesto odchytu ak je zviera a prostredie na to pripravené. Vrámci svojej činnosti vysvetľujú prečo sú životy pouličných mačiek, potreba ich sterilizácií, či vytváranie podmienok pre hygienu a zdravie vo vzťahu k pouličným mačkám také dôležité. Viac nám za skupinu nominujúcich vo video-snímke priblíži Barbora Lámerová.