kategoria

Daniela Šuleková

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

Pani Danka aktívne vykonáva dobrovoľníctvo už 6 rokov. Venuje sa ľuďom so zdravotným znevýhodnením v Domove sociálnych služieb Slatinka v Lučenci a zároveň je dobrovoľnou asistentkou chlapca s poruchami autistického spektra, ktorého sprevádza do výtvarnej školy. Svojím kamarátskym vzťahom k Jarkovi ukázala ostatným žiakom, ako pristupovať k trochu iným ľuďom/spolužiakom bez zábran a predsudkov. Zároveň má Jarko v škole človeka, ku ktorému má vytvorenú dôveru, ktorý mu vie poradiť, pomôcť či odprevadiť na autobus. Výsledkom jej pomoci je, že Jarko už tretí rok navštevuje výtvarnú školu s veľkou radosťou a bez problémov. Viac o tejto nominácii nám poodhalí Žaneta Kučerová z neziskovej organizácie Alternatíva – Centra nezávislého života v Lučenci.