kategoria

DOBROVOĽNÍCI A DOBROVOĽNÍČKY BANSKOŠTIAVNICKEJ KALVÁRIE

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

Už 11 rokov prebiehajúca obnova Banskoštiavnickej kalvárie by bola bez pomoci dobrovoľníkov a dobrovoľníčok takmer nepredstaviteľná. Pritom možno povedať, že už za svoj vznik vďačí do veľkej miery aj dobrovoľníkom, ktorí prichádzali pomôcť pri jej výstavbe. Viac vo video nominácii Kalvárskeho fondu a Martina Macharíka.