kategoria

Janka Šolcová

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Janka pôsobí ako koordinátorka dobrovoľníckych programov v Centre dobrovoľníctva už deväť rokov. Je príkladom odborného a kvalitného prístupu po všetkých stránkach. Čas pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ich radosti a starosti si nájde vždy. Profesionálne ich vedie nielen k pomoci a službe iným, ale aj k ich osobnému rozvoju. Bez nej by mnohí dobrovoľníci a dobrovoľníčky nemali taký zážitok z dobrovoľníctva, ako majú. Viac nám prezradí video nominácia v podaní Silvie Cochovej.