kategoria

Lukáš Chladný

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

Lukáš v rámci svojej dobrovoľníckej činnosti pracuje s náročnou cieľovou skupinou. Sú to deti z marginalizovaných skupín, so znevýhodnením, s poruchami správania a učenia, s traumami, vyžadujú si preto osobitý a zvlášť empatický prístup. To by mnohých dobrovoľníkov odradilo, ale Lukáš sa s nadšením a entuziazmom púšťa do rôznych náročných úloh i práce s nimi. Vždy, keď sa mu podarí čo i len malý krôčik k úspechu, vidíme na ňom uspokojenie, radosť. Matka dievčatka, ktoré doučoval, bola nesmierne vďačná za výsledky, aké spolu dosiahli.

Obdivuhodná na Lukášovi je aj jeho flexibilita, ktorá pomohla už v nejednej neočakávanej situácii. Počas leta sa napríklad neplánovane zúčastnil troch táborov, pretože viacerí dobrovoľníci ochoreli.

Lukáš sa jednoznačne veľmi aktívne podieľa na skvalitnení práce organizácie a pomáha napĺňať jej víziu: "Aby každé dieťa malo rodinu". Viac nám poodhalí Jana Ďurinová z OZ Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.