kategoria

Marta Gortová

Seniorský dobrovoľník/-čka nad 50 rokov

Pani Marta, v minulosti zakladateľka OZ Šanca pre Dražice, dnes už dôchodkyňa, stále však aktívna dobrovoľníčka v komunitnom centre zapájajúca sa do rozličných tvorivých, ale aj administratívnych činností.

Venuje sa pomoci deťom a mládeži, starším ľuďom či sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva – nezamestnaným, ľuďom bez domova alebo Rómom. Pre rodiny s deťmi v zlej životnej situácii pomáha získavať ošatenie, potraviny i hračky. Vianoce bez pomoci „tety Marty“ si už roky v Dražiciach nevedia predstaviť. Rozvážna, pokojná a vždy ochotná, bez predsudkov, pomôcť. Viac o „našej tete Marte“ Ingrid Palatinusová z OZ Šanca pre Dražice.