kategoria

Robert Sabo

Dobrovoľník/čka Univerzity Mateja Bela

Robo sa už niekoľko rokov popri svojej práci vysokoškolského učiteľa angažuje v oblasti vzniku, zakladania a činnosti lesných škôlok. Je predsedom občianskeho združenia Otvorená škôlka, ktoré vzniklo z iniciatívy skupiny rodičov detí v predškolskom veku, pričom pracuje na zabezpečení jeho chodu po všetkých stránkach. Od rokovania so zástupcami iných organizácií, až po pomoc s údržbou priestorov sa Robo podieľa ako dobrovoľník.  Rovnako stál aj pri zakladaní Asociácie lesných škôlok, ktorá sa snaží na Slovensku presadiť, aby boli lesné škôlky legalizované. Viac vo video nominácii v podaní Katky Vančíkovej z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici.