kategoria

Tatiana Hudáková

Dobrovoľník/-čka mesta Banská Bystrica

Tatiana sa na území mesta Banská Bystrica dobrovoľnícky angažuje už viac ako dvadsať rokov. Výsledky jej činnosti vidieť v rôznych oblastiach a rozsahu, od aktivít v rámci podpory sídliskových komunít a napĺňania ich potrieb, cez spájanie žien a šírenie osvety v prevencii rakoviny, až po pomoc sociálne odkázaným rodinám, zvieratám a útulkom, podporu v oblasti športu. Navyše pomáha aj pri koordinácii dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ale aj pri mnohom inom...

To všetko robí popri svojej práci na plný úväzok a rodinných povinnostiach. Narodila sa v našom meste, žije tu, nezištne pomáha a prispeva k pozitívnej zmene a progresu, za čo jej určite právom patrí ocenenie Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľník/-čka mesta Banská Bystrica. Viac Juraj Uherek z Komunitnej nadácie zdravé mesto v Banskej Bystrici.