kategoria

Tomáš Peťko

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

Tomáš sa ako dobrovoľník v Banskobystrickom Návrate angažuje v rozmanitých činnostiach. Výnimočné na ňom je ako dokáže fungovať v rôznorodých dobrovoľníckych zoskupeniach. Pomáha pri práci s deťmi a dospievajúcimi, pri organizačnom zabezpečovaní podujatí, ale vyskúšal si aj viacdenné fungovanie na pobytoch pre celé rodiny. Je starším kamarátom i doučovateľom. Nech sa páči video nominácia slovami Lucie Žiakovej z OZ Návrat v Banskej Bystrici.