kategoria

Vladimír Strmeň

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

Pán Vladimír Strmeň sa narodil v starej baníckej osade. Pod ťarchou chudoby ho mama musela dať do detského domova, kde žil v ťažkých podmienkach. V roku 1942 narukoval do armádnej kapely a neskôr sa pridal k partizánom. Po skončení vojny viedol aktívny pracovný i rodinný život. Je už vdovec, na ťažkú chorobu mu zomreli aj deti, ale nerezignoval. Pravidelne navštevuje DD a DSS Senium a svojou hrou na akordeón teší našich seniorov a ťažko chorých. Nezištne a zo srdca. Nech sa páči video nominácia Janky Dupákovej riaditeľky Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb SENIUM v Banskej Bystrici.