kategoria

Antónia Koprdová a jej dcéry Eva, Juliána, Antónia

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

Pani Antónia spolu so svojimi dcérami Evkou, Tonkou a Julkou dlhodobo pomáha pri aktivitách Materského centra Klokanček, organizovaných pre deti a rodiny. Evka a Tonka veľakrát hrali anjelov na mikulášskych predstaveniach i rozprávkové víly. Všetky štyri spoločne pomáhali aj na tradičnej celoslovenskej akcii Míľa pre mamu, pri príležitosti osláv Dňa matiek. Toto podujatie, určené pre širokú verejnosť, si vždy vyžaduje ľudí oddaných, ľudí s profesionálnymi skúsenosťami a dobrým srdcom. Celá rodinka - mamička a jej dcéry - je mimoriadne milá, nápaditá, vtipná a veľmi dobre sa s nimi spolupracuje.