Od založenia Nitrianskeho centra dobrovoľníctva v roku 2011 sa v meste pod Zoborom už každoročne počas slávnostného večera ocenenia Srdce na dlani vyjadruje vďaka všetkým, ktorí  a ktoré ochotne a bez nároku na odmenu pomáhajú iným.

Ocenenia Srdce na dlani 2018 sa odvzdávali v meste Nitra dňa 30. januára 2019. Slávnostný program bol sprevádzaný hudobnou vokálnou skupinou VOISING a tradične aj žiakmi z gitarového oddelenia ZUŠ J. Rosinského v Nitre. Záštitu nad podujatím na úrovní mesta prevzal primátor Nitry Marek Hattas a na národnej úrovni Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

Tohto roku prišlo 32 nominácii od 21 organizácii pôsobiacich v rôznych oblastiach spoločenského života v Nitre. Počet nominovaných dobrovoľníkov na ocenenie presiahol doterajšie priemerné čísla. Nitrianske centrum dobrovoľníctva získalo návrhy na ocenenie až pre 75 ľudí – 75 dobrovoľníkov.

 

Prehľad ocenených v roku 2018 v 6 kategóriách:

kategoria

Jozef Michálek

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

kategoria

Antónia Koprdová a jej dcéry Eva, Juliána, Antónia

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

kategoria

Viktor a Eva Nádleroví

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

kategoria

Juraj Novák

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

kategoria

Zlatica Žillová

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

kategoria

Marco a Samuel Bojkovskí

Dobrovoľník do 18 rokov