kategoria

Jozef Michálek

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

Pán docent Michálek patrí celé desaťročia medzi najvýznamnejšie vysoko rešpektované osobnosti slovenskej praktickej diabetológie. Okrem medicínskeho zamerania pediatria – endokrinológia – diabetológia sa súbežne nepretržite venuje výchove zdravotníkov k empatickej a efektívnej edukácii pacientov s ochorením diabetes mellitus, ale i samotnej klinickej praxi orientovanej na praktickú pomoc deťom i rodinám s diabetom. Celý život zasvätil medicínskej, pedagogickej, výskumnej, publikačnej, manažérskej a prednáškovej činnosti.

Popri práci sa nepretržite venuje podpore pacientskych združení a aktívne sa zúčastňuje na edukačných podujatiach, kde širokej verejnosti majstrovsky a veľmi ľudsky odovzdáva svoje cenné skúsenosti prostredníctvom prednášok. Svojimi cennými konzultáciami vždy podporuje edukačné podujatia Poradenstva KlauDIA, primárne venované deťom, ich rodinám a šíreniu osvety o problematike celoživotného ochorenia diabetes mellitus 1. typu. Podporil jedinečný vzdelávací projekt Dia šlabikár 1 a Dia šlabikár 2. Napriek pracovnému vyťaženiu ochotne pomohol pri organizácii podujatí „Malá akadémia správneho stravovania" a "Šípkové Růženky naruby".