kategoria

Juraj Novák

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

Každý, kto pozná Juraja vie, že je to človek kultúrny. Z tohto životného založenia vychádza aj jeho neúnavná kultúrna činnosť. Je zarytým Nitranom alebo presnejšie "Nitránčanom". Pochádza zo starej nitrianskej rodiny a jeho vzťah k mestu mu spolu s láskou k človeku a kultúre od detstva vštepovali rodičia a zvlášť stará mama. To ona svojho vnuka zaujala rozprávaním o časoch, keď sa v Nitre v mieri stretali národnosti i náboženstvá a navzájom zdieľali svoje múdrosti či tradície. Zaujala ho natoľko, že sa dnes ako kulturológ venuje svojmu mestu a ľuďom, ktorí v ňom žijú.

Sústreďuje sa na kultúrnu identitu Nitry a záchranu kultúrneho dedičstva. Objavuje kultúrny prínos zabudnutých spoločenstiev, akými vždy boli a sú napríklad nitrianski židia, ale aj jednotlivcov – osobností ako starosta Karol Cobori, architekti Oskár Singer a Michal Maximilián Scheer či sochár Tibor Bartfay. Okrem pôsobenia na Základnej umeleckej škole Jozefa Rosinského v Nitre sa Juraj podieľa aj na vzdelávaní v rámci Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde ako vedúci tvorivého seminára tri semestre viedol študentov viacerých študijných odborov k poznávaniu, premýšľaniu a následne autorskému prezentovaniu kultúrneho dedičstva.

Ako fotograf a grafik stojí za celým radom publikácií, zborníkov a propagačných materiálov inštitúcií, ku ktorým popri spomenutých patrí aj Krajské osvetové stredisko v Nitre, obzvlášť v spojitosti s postupovou súťažou amatérskej fotografickej tvorby AMFO a celoslovenskou postupovou súťažou amatérskej filmovej tvorby CINEAMA, ktoré sa konali v Nitre.

Je presvedčený altruista, ktorý nedokáže povedať nie a pomoc druhým patrí k jeho prioritám. Prehlásiť, že sa niečo nedá, v jeho očiach znamená byť lenivým. Ako sám hovorí, treba hľadať riešenia na problémy, nie problémy na riešenia. Čo vymyslí, dokáže sám alebo s pomocou ľudí, ktorých pre vec zapáli, aj zrealizovať.