kategoria

Dobrovoľníci OZ Podaj ďalej

Kategória kolektív

Oblasť komunitného rozvoja

V občianskom združení Podaj ďalej by aktivity bez dobrovoľníkov nemohli fungovať. M. Beliér, Ľ. Fedorová, L. Havrilová, A. Šatalová, V. Ščerková, L. Šepeľáková pomáhajú denne v zbernom mieste aj v Charity shope v Prešove podľa svojich možností. Podieľajú sa aj na organizačnej činnosti, ale i na iných aktivitách, tam, kde je to potrebné. Napriek zamestnaniu, rodine a záľubám si nájdu čas aj na pomoc iným.