Prešovské dobrovoľnícke centrum má za sebou najdlhšiu neprerušenú tradíciu oceňovania Srdce na dlani. Ako jedinému sa mu totiž hneď po historicky prvom udeľovaní ocenení Srdce na dlani, ktoré sa konalo v roku 1999 v Bratislave podarilo v roku 2000 nadviazať na túto myšlienku a odštartovať ju najskôr na úrovni okresu. Následne v roku 2001 vznikom samostatnej neziskovej organizácie SAIA Prešov, n.o., v partnerstve s Krajským grémiom tretieho sektora Prešovského kraja už aj na úrovni kraja. V roku 2008 SAIA Prešov, n.o. síce ukončila svoju činnosť, ale ani táto zmena nenarušila oceňovanie. Úlohu organizátora prevzalo na seba Prešovské dobrovoľnícke centrum jeho vznikom v roku 2008.

Slávnostné podujatie Prešovského dobrovoľníckeho centra Krajské srdce na dlani sa konalo dňa 12. decembra 2018 sa v reštaurácii SORAYA. Z 19 návrhov komisia vybrala a udelila trinásť ocenení v štyroch kategóriách - jednotlivec, skupina, organizácia, a po prvýkrát v histórii Prešovského kraja aj firma. V každej z kategórii sa udeľovali ocenenia v piatich oblastiach: sociálnej a zdravotníckych služieb; komunitného rozvoja a občianskej angažovanosti; vzdelávania a osvetovej činnosti; kultúry, umenia a kultúrneho dedičstva; a napokon ochrany životného prostredia a environmentálnej výchovy. Záštitu nad oceňovaním prevzal okrem splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. 

 

Prehľad ocenených v roku 2018 v 4 kategóriách:

 

kategoria

Agáta Jurtinusová

Kategória jednotlivci

Oblasť vzdelávania a osvetová činnosť

kategoria

Lucia a Ján Demčákovi

Kategória kolektív

Oblasť vzdelávania a osvetovej činnosti

kategoria

OZ Čavargy

Kategória organizácie

Oblasť ochrany životného prostredia a environmentálnej výchovy

kategoria

Dana Stachurová

Kategória jednotlivci

Sociálna oblasť a zdravotnícke služby

kategoria

Mária Johanová a Magdaléna Mihaľová

Kategória kolektív

Sociálna oblasť a zdravotnícke služby

kategoria

Nemocnica A. Leňa

Kategória organizácie

Sociálna oblasť a zdravotnícke služby

kategoria

Hospic Matky Terezy

Mimoriadne ocenenie

Sociálna a zdravotnícka oblasť

kategoria

Anna Šimkuličová

Kategória jednotlivci

Oblasť kultúry, umenia, knihovníctva a kultúrneho dedičstva

kategoria

OZ Different

Kategória organizácie

Oblasť kultúry, umenia, kultúrneho dedičstva.