kategoria

Hospic Matky Terezy

Mimoriadne ocenenie

Sociálna a zdravotnícka oblasť

Ide o zdravotnícke zariadenie, ktoré ako prvé v regióne otvorilo dvere dobrovoľníkom. Aj napriek ťažkej cieľovej skupine ich vedia získať. Ročne im pomáha cca 200 dobrovoľníkov rôzneho veku. Hospic vedie od roku 2008 PhDr. Martina Proněková, zaškolená koordinátorka, ktorá svoje skúsenosti s prácou s dobrovoľníkmi rada zdieľa aj s partnermi zo zahraničia. Hospic každoročne organizuje konferenciu, kde sa stretávajú aj koordinátori z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Bieloruska či Litvy.