kategoria

LearCorporation, Seating Slovakia, s.r.o.

Kategória

Firma/Živnostník

LearCorporation, Seating Slovakia, s.r.o. spolupracuje so zariadením DORKA, centrom pre obnovu rodiny v Prešove, už od r. 2017. Spoločne zrealizovali viacero podujatí. Najviac si Dorka váži aktivitu „Veľkonočné pečenie“, ktoré stmelilo oba kolektívy. Predajom veľkonočného pečiva medzi zamestnancami firmy bola poskytnutá aj finančná pomoc. Firma LEAR podporuje na území mesta Prešov aj ďalšie MNO, preto si zaslúži poďakovanie a ocenenie.