kategoria

Mária Johanová a Magdaléna Mihaľová

Kategória kolektív

Sociálna oblasť a zdravotnícke služby

Dámy, ktoré 25 rokov vedú pracovisko Ligy proti rakovine v Prešove. Pracujú v súzvuku. Vedia poradiť a zdieľajú s ostatnými rady či novinky. Klubová činnosť je založená na svojpomoci aj s možnosťou odborného poradenstva. Organizujú zbierky, ozdravné pobyty, kultúrne a športové aktivity primerané možnostiam žien rôzneho veku a ich ochoreniu.