kategoria

Nemocnica A. Leňa

Kategória organizácie

Sociálna oblasť a zdravotnícke služby

„Dobrovoľníci v nemocnici“ je jedinečný program úspešne realizovaný od r. 2012 v Nemocnici A. Leňa v Humennom. Jeho cieľom je spríjemniť dlhé chvíle ľuďom, ktorých choroba prinútila zostať na nemocničnom lôžku. Deje sa tak prostredníctvom spoločnosti dobrovoľníkov. Vyžaduje si to však aj kvalitnú prácu koordinátora a porozumenie zamestnancov, aby sa všetci cítili dobre.