kategoria

OZ Peťa Kašineho

Kategória organizácie

Oblasť komunitného rozvoja

OZ Peťa Kašineho v Brezovici sa počas 3 rokov podarilo realizovať niekoľko projektov: vytvorenie ľudového múzea; projekt náučného chodníka; horskej knižnice; bicykluje celá rodina - charitatívny projekt; členovia pridali k číslam domov GPS súradnice; každoročne organizujú Deň Zeme - zber odpadkov pozdĺž toku rieky.