kategoria

Viktor Štefančík

Kategória jednotlivci

Oblasť komunitného rozvoja

Viktor Štefančík spolupracuje s viacerými MNO, ktoré pôsobia na území mesta Prešov. Už 4 roky počas ich akcií ponúka kávu za ľubovoľný príspevok. Výťažok ide na nákup potravín či iných potrieb pre vybranú cieľovú skupinu. Na vlastné náklady si požičiava kávovar a kupuje kávu. Jeho šikovné ruky profesionálneho baristu prispievajú k úspešnosti akcie. Je to úžasný a inšpiratívny človek, svoj profesionálny život zasvätil káve, ktorá spája celú komunitu.