kategoria

ADAM PREKOPP

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

Je obdivuhodné a veľmi inšpiratívne ako, v súčasnosti len 11-ročný chlapec, žiak Prímy na Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom, už od útleho detstva prejavuje tak intenzívny záujem pomáhať a robiť radosť a spoločnosť ľuďom, ktorí sú klientmi zariadenia sociálnych služieb. Svoj dar reči využíva aj na to, aby o aktivitách a tvorivej činnosti klientov DSS porozprával aj svojim rovesníkom či širšej verejnosti. Viac o Adamovi a jeho nasadení v prospech iných sa dozvieme vo video nominácii Anny Ivancovej zo Strediska Doména v Žiari nad Hronom.