Tradíciu oceňovania Srdce na dlani rozvíja a zveľaďuje Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici už od roku 2007, kedy takto verejne prvýkrát vyjadrilo vďaku výnimočným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam v meste Banská Bystrica. V roku 2010 pôsobnosť tohto podujatia rozšírilo na celý Banskobystrický samosprávy kraj.

Už 13. ročník podujatia Srdce na dlani sa v Banskobystrickom kraji konal 13. decembra 2019 v Cikkerovej sieni historickej budovy Radnice na Nám. SNP 1 v Banskej Bystrici. Slávnostnú atmosféru tohtoročného podujatia krásne dokreslil dievčenský spevácky zbor Dolce Canto pod dirigentskou taktovkou Mgr. art. Martina Kaššu, DiS. Art.. Počas večera vystúpili aj talentovaní žiaci zo ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici. V ich podaní zazneli vianočné melódie, koncert pre husle od Félixa Mendelssona Bartholdyho a klavírna skladba Dmitrija Šostakoviča Fantastické tance, ktoré boli pre všetkých hostí milým prekvapením a darčekom.

Tento rok bolo na ocenenie v Banskobystrickom kraji prijatých celkom 35 nominácií, ktoré splnili podmienky stanovené štatútom. Najpočetnejšou z pätnástich zverejnených kategórií bolo už tradične Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti. Kategória Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ŽP nebolo tento rok vôbec zastúpené. Komisia sa v tomto roku
po zodpovednom preštudovaní všetkých nominácií rozhodla udeliť 17 sŕdc, ktoré sú symbolicky stvárnené autorskou soškou z dielne Ing. Michala Bartka, PhD.
 z Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ten ich pre túto výnimočnú udalosť vyrába už od samotného začiatku a vždy pro bono. Špecifikom tohtoročného Srdca na dlani bolo, že sa komisia rozhodla udeliť aj ocenenie za výnimočnosť. 

Záštitu nad podujatím okrem splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla, už tradične prevzal aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a tiež primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

 

 

kategoria

DOBROVOĽNÍČKY PROGRAMU ČÍTANKOVO

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

kategoria

PROJEKT CHUŤ ŽIŤ VALENTÍNKY SEDILEKOVEJ

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

kategoria

KOLEKTÍV DETÍ ZŠ NARNIA V BANSKEJ BYSTRICI

Škola priateľská k dobrovoľníctvu

kategoria

IVANA KLEPÁČOVÁ

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

kategoria

RADOVAN JONÁŠ

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

kategoria

JOZEFÍNA FEKIAČOVÁ

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

kategoria

DOBROVOĽNÍCI A DOBROVOĽNÍČKY PLATFORMY "NIE V NAŠOM MESTE!"

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv

kategoria

MARTIN DUBOVSKÝ

Dobrovoľník/-čka mesta Banská Bystrica

kategoria

JOZEF HUCMAN

Dobrovoľníctvo v rozvoji komunity

kategoria

SENIORI A SENIORKY ZO BZOVÍKA

Dobrovoľníctvo v rozvoji komunity

kategoria

VERONIKA PALUGYAIOVÁ

Zahraničné dobrovoľníctvo

kategoria

MAREK ZAŤKO

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

kategoria

ADAM PREKOPP

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

kategoria

ALOJZ KUJAN

Seniorský dobrovoľník nad 50 rokov

kategoria

LENKA TAVELOVÁ

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

kategoria

INFORMATICKÝ KRÚŽOK

Dobrovoľnícky projekt roka

kategoria

LUKÁŠ MACKO

Mimoriadne ocenenie za výnimočnosť