kategoria

ALOJZ KUJAN

Seniorský dobrovoľník nad 50 rokov

Alojz je zakladajúcim členom OZ VYDRA pri Čiernom Balogu. Jeho prioritou je, prakticky nepretržite už 37 rokov, zlepšovanie podmienok na táborisku, kde sa vždy v lete konajú Vydrovské letné tábory. Svoje vedomosti a skúsenosti odovzdáva mladej generácii – mladým dobrovoľníkom a ich deťom. Vedie ich svojím príkladom k dobrovoľníctvu, vychováva k úcte a láske k prírode, učí remeselnej zručnosti a spolu s ostatnými staršími dobrovoľníkmi buduje u nich vzťah k Čiernemu Balogu a k Vydrovskej doline. Nech sa páči video nominácia slovami Csilly Droppovej z OZ VYDRA – Vidieckej Rozvojovej Aktivity Čierny Balog.