kategoria

DOBROVOĽNÍCI A DOBROVOĽNÍČKY PLATFORMY "NIE V NAŠOM MESTE!"

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv

Skupina dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v rámci platformy Nie v našom meste! vytrvalo pomáha a rieši spoločensky vážne situácie v Banskej Bystrici a sprostredkovane aj v BB kraji. Monitorujú procesy samosprávy, upozorňujú na možnú korupciu, nedodržiavanie občianskych práv participácie, bojujú proti extrémizmu, za dodržiavanie ľudských práv a bojujú za slušnú krajinu a mesto. Obetovali desiatky hodín práce, aby mesto rešpektovalo občanov ako relevantných partnerov v rozhodovaní o verejných priestoroch (Mestský park, Protipovodňová ochrana, Vojenská prehliadka SNP), aby Banská Bystrica nebola mestom, ktoré toleruje extrémizmus (Čítanie proti násiliu - Mazurek, bilboardy a kampaň Nie nenávisti), aby Slovensko nebolo korupčnou krajinou (protesty Za slušné Slovensko), aby ľudia nezabúdali na to, čo spôsobil fašizmus (Oči pre plač, konferencia Human forum, dišputy). Je to časovo, ale hlavne psychicky náročná práca, ktorej venujú svoj voľný čas. Bez nich by nebolo možné v meste urobiť taký posun vo vnímaní občianskych a ľudských práv u verejnosti. Sú tu pre obyvateľov mesta, širokú verejnosť, ktorá sa nie vždy dostane k informáciám a príležitostiam sa vyjadriť. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky okolo platformy „Nie v našom meste“. Viac sa dozviete vo video nominácii Martiny Strmeňovej z Centra komunitného organizovania a zároveň koordinátorky platformy Nie v našom meste!