kategoria

INFORMATICKÝ KRÚŽOK

Dobrovoľnícky projekt roka

Informatický krúžok je výnimočný projekt autorky Niky Klimovej, ktorý sa už 2 roky realizuje na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied UMB, v súčasnosti pod vedením Patrika Voštinára. Jeho význam a výnimočnosť spočíva v tom, že deti banskobystrických základných škôl sa zoznamujú s novými  technológiami, ktoré nie sú bežne dostupné, ale aj v tom, že deťom sa individuálne venujú študenti učiteľstva informatiky či aplikovanej informatiky a pripravujú s nimi rôzne zaujímavé úlohy. Viac o tomto projekte nám prezradí video nominácia v podaní Dany Horváthovej z Katedry informatiky, Fakulty prírodných vied UMB.