kategoria

IVANA KLEPÁČOVÁ

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

Ivanka je umelecká duša. Svojím nadaním a zručnosťou celkom nezištne už viac ako rok prispieva k fotodokumentácii aktivít Stredoslovenskej galérie. Cez objektív zachytáva momenty a atmosféru rôznych podujatí a jej práca skvalitnila mnohé výstupy a prezentácie galérie. Nech sa páči viac vo video nominácii slovami Zuzany Medzihorskej.