kategoria

JOZEFÍNA FEKIAČOVÁ

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

Jojka je jedným zo vzácnych svetielok nádeje. Už dva roky venuje svoj čas a energiu chorým deťom v období, keď sa kvôli chorobe ocitli na dlhé týždne, ba i mesiace v nemocnici. S úsmevom jej vlastným vytvára na oddelení chvíle pohody. Je ich spoločníčkou pri lôžku, ale aj v herni, kde trávia čas hrami, čítaním, rozhovormi, tvorivými aktivitami. K pocitu spolupatričnosti a podpore vedie aj svojich kolegov, ktorí na jej podnet zorganizovali vianočnú zbierku a výťažok venovali na projekty Svetielka nádeje. Viac nám poodhalí Vanda Prandorfyová zo Svetielka nádeje.