kategoria

KOLEKTÍV DETÍ ZŠ NARNIA V BANSKEJ BYSTRICI

Škola priateľská k dobrovoľníctvu

Keď k dobrovoľníctvu vychováva aj škola, má to svoj význam. Nie však len pre samotných žiakov, ktorí na vlastnej koži prežívajú pocit zmysluplne naplneného času, učia sa mať otvorené srdcia pre iných, učia sa nezištnej pomoci, postupne búrajú predsudky a bariéry, ale aj pre ľudí, ktorých sa počas svojej dobrovoľníckej aktivity dotknú a zanechajú v nich dobrý pocit. Slovami jednej z nominujúcich: „Je príjemné pozorovať, ako aj žiaci so špeciálnymi potrebami (ADHD, Aspergerov syndróm) pracujú na sebe a prekonávajú samých seba, začínajú vnímať potrebu pomáhať iným, dokážu prijať dotyky, dokážu sa zasmiať a zároveň vyčariť úsmev na tvárach iných.“

Deti z 2. stupňa zo ZŠ Narnia v Banskej Bystrici sa pravidelne so svojimi učiteľmi a učiteľkami zúčastňujú na rôznych dobrovoľníckych aktivitách v meste, ako je zbierka Biela pastelka, aktivity OZ SPOSA BB, Komunitného centra Fončorda, či čítanie kníh v detskom domove.

V rámci projektu „Piškvorky z Narnie“ už 5. rok pravidelne prichádzajú do Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Senium.

Ich úsilie neostalo nepovšimnuté, a preto získali nominácie na ocenenie “Srdce na dlani” až v dvoch kategóriách. Viac sa dozvieme v video nominácii v podaní nominujúcej Alžbety Búciovej, Mareka Goliana, riaditeľa ZŠ Narnia a Janky Dupákovej, riaditeľky DDaDSS Senium v Banskej Bystrici.