kategoria

LUKÁŠ MACKO

Mimoriadne ocenenie za výnimočnosť

Lukáš  je dlhoročným dobrovoľníkom – animátorom v saleziánskom stredisku v Sásovej v Banskej Bystrici. Dobrovoľníctvo je pre neho jeho životným rozhodnutím. Svojím obrovským organizačným talentom, darom motivovať ľudí, nachádzať v nich skryté zdroje a schopnosťou zapojiť do tímovej práce, venoval deťom a tínedžerom za roky dobrovoľníčenia tisícky hodín. Viac o výnimočnom Lukášovom nasadení v prospech detí a mladých nám prezradí video nominácia v podaní Paulíny Mäsiarovej a Juraja Kováľa zo Saleziánskeho strediska Salezko v Banskej Bystrici.