kategoria

MAREK ZAŤKO

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

Marek je študentom VŠ vo Zvolene a už 4 roky členom Slovenského Červeného kríža. Tu venuje hodiny svojho času a vedomostí, ktorými pomáha nielen vzdelávať a šíriť osvetu medzi všetky vekové kategórie, ale aj dostať pomoc včas tam, kde je to potrebné. Viac sa dozvieme vo video nominácii Alici Hefkovej, riaditeľky Slovenského Červeného kríža, územný spolok Žiar nad Hronom.