kategoria

MARTIN DUBOVSKÝ

Dobrovoľník/-čka mesta Banská Bystrica

Martin je fotografom života, každodenného aj toho menej všedného. Zastaví sa na podujatí, výstave, kampani, koncerte a svoj čas a nadanie už roky celkom nezištne venuje mnohým občianskym združeniam a neziskovým organizáciám v našom meste, ale aj regióne, a za to mu právom patrí nielen poďakovanie, ale aj Srdce na dlani. :) Viac nám prezradí video nominácia v podaní Terezy Gálovej z Komunitného centra Sásová a Lucky Žiakovej z Centra Návrat v Banskej Bystrici.